9 marca 2023

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Opis kierunku:

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia jakość żywności, układa diety, umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta, organizuje przyjęcia, aranżuje wnętrza sal konsumpcyjnych.

 

Przykładowe miejsca pracy:

zakłady żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
służba zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
placówki prowadzące żywienie zbiorowe (internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
własna działalność gospodarcza w zakresie usług
gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

 

Zdobywane kwalifikacje:

Przygotowanie i wydawanie dań
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie)