12 marca 2017

Technik spedytor

 

Opis kierunku:

Technik spedytor zajmuje się organizowaniem przemieszczania towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne), jego zadaniem jest minimalizacja całkowitych kosztów związanych z procesem spedycyjnym.

 

Przykładowe miejsca pracy:

przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe i handlowe
agencje obsługi portów morskich i lotniczych
przedsiębiorstwa transportu kolejowego
samodzielne prowadzenie małej firmy spedycyjnej

 

Zdobywane kwalifikacje:

organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach branży TSL (transport, spedycja, logistyka)