24 lutego 2019

Technik rachunkowości

 

Opis kierunku:

Technik rachunkowości m. in. prowadzi rachunkowość, rozlicza wynagrodzenia, składki pobierane przez ZUS,  kontroluje dokumenty księgowe, sporządza sprawozdania finansowe oraz przygotowuje je do weryfikacji.

 

Przykładowe miejsca pracy:

działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
instytucje finansowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
urzędy administracji publicznej, urzędy skarbowe
jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac
samodzielne prowadzenie małej firmy

 

Zdobywane kwalifikacje:

prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
prowadzenie rachunkowości

 

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w urzędach, instytucjach i firmach prywatnych w działach kadr i płac