12 marca 2017

Technik logistyk

 

Opis kierunku:

Technik logistyk m. in. planuje przepływ surowców i produktów, dobiera środki transportu, prowadzi dokumenty finansowe i raporty magazynowe, prowadzi rozliczenia, organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej.

 

Przykładowe miejsca pracy:

firmy logistyczne i działy logistyki przedsiębiorstw
jednostki samorządu terytorialnego
samodzielne prowadzenie małej firmy

 

Zdobywane kwalifikacje:

obsługa magazynów
organizacja transportu

 

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach branży TSL (transport, spedycja, logistyka)