12 marca 2017

Technik hotelarstwa

 

Opis kierunku:

Technik hotelarstwa m. in. ustala ofertę obiektu hotelowego, organizuje i obsługuje przyjęcia, konferencje, kongresy, targi, zjazdy, bankiety, kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe i gastronomiczne.

 

Przykładowe miejsca pracy:

hotele, motele, pensjonaty
ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska
zajazdy, schroniska

 

Zdobywane kwalifikacje:

obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
realizacja usług w recepcji

 

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w obiektach hotelowych