12 marca 2017

Technik ekonomista

 

Opis kierunku:

Technik ekonomista m. in. planuje i organizuje działalność gospodarczą, sporządza deklaracje podatkowe, zestawienia i analizy ekonomiczne oraz statystyczne, prowadzi dokumentację handlową i księgową.

 

Przykładowe miejsca pracy:

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe
instytucje finansowe, organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego
samodzielne prowadzenie małej firmy

 

Zdobywane kwalifikacje:

prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w urzędach, instytucjach i firmach