25 września 2018

Technik administracji

 

Duże możliwości, wiele szans ….

Lubisz pracę z ludźmi, chcesz zostać urzędnikiem państwowym lub samorządowym, marzysz o pracy w sektorze administracji publicznej bądź prywatnej – my Cię do tego przygotujemy.

 

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

  • spostrzegawczość,
  • dokładność,
  • komunikatywność,
  • uczciwość,
  • sumienność.
Na kierunku technik administracji w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację:

  • A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Nauka trwa 4 semestry.

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Program nauczania

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w cyklu kształcenia

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1.

Język obcy w administracji

52

2.

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

66

3.

Podstawy prawa cywilnego

52

4.

Podstawy prawa pracy

50

5.

Podstawy prawa administracyjnego

84

6.

Podstawy finansów publicznych

26

Kształcenie zawodowe praktyczne

7.

Wykonywanie pracy biurowej

90

8.

Postępowanie w administracji

100

9.

Praktyki zawodowe (8 tygodni)

320

10.  Podstawy przedsiębiorczości*  20

* Prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

 

Kształcenie w szkole policealnej odbywa się w formie zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Współczesny rynek pracy poszukuje pracownika sprawnego, kompetentnego, życzliwego wobec interesantów i traktującego swoją pracy w kategoriach służby publicznej. Zawód technik administracji zapewnia  uniwersalne kwalifikacje zawodowe w zakresie stosowania w praktyce norm prawnych i poszanowania zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej oraz umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Daje szansę zatrudnienia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Skorzystaj z naszej oferty!